Düşük Boyutlu Yarıiletken Yapıların Modülasyon Spektroskopisi İle İncelenmesi/ Ömer Dönmez;dnş.Çetin Arıkan için kapak resmi
Başlık:
Düşük Boyutlu Yarıiletken Yapıların Modülasyon Spektroskopisi İle İncelenmesi/ Ömer Dönmez;dnş.Çetin Arıkan
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] :
Fiziksel Tanımlama:
122 y. :
Genel Not:
Kaynakça ve ekler var
502:
Tez (Doktora)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 1224450-1001 XX(1224450.1) Fizik Kütüphanesi Genel
Arıyor...

On Order