Ankara Barosu Hukuk Dergisi için kapak resmi
Başlık:
Ankara Barosu Hukuk Dergisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
Ankara : [yayl.y.], 1947-1948.
Genel Not:
Eksik Sayı : 45

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Dergi 1225282-1001 SÜRELİ C.4 S.35- 48 1947-1948 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...
Dergi 1225282-2001 SÜRELİ 5 S.49-56 1948 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...
Dergi 1225282-3001 SÜRELİ C.5 S.57-68 1949 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...
Dergi 1225282-4001 SÜRELİ C.6-7 S.69-80 1950 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...
Dergi 1225282-5001 SÜRELİ C.2 S.13-20 1945 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...
Dergi 1225282-6001 SÜRELİ C.1 S.2-12 1944 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...
Dergi 1225282-7001 SÜRELİ C.3 S.22-34 1946 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...
Dergi 1225282-8001 SÜRELİ C.7 S.81-92 1951 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...

On Order