Skip to:Bottom
|
Content
İdare hukuku ve İLimleri dergisi (İHİD)  : Prof. Dr. İsmet Giritli’ye armağan için kapak resmi
Başlık:
İdare hukuku ve İLimleri dergisi (İHİD) : Prof. Dr. İsmet Giritli’ye armağan
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : Emek Matbaacılık, 1991.
Genel Not:
İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku ve İdare İlimleri Araştırma ve Uygulama Merkezince yayınlanır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Dergi 1225441-1001 SÜRELİ C.12 S.1-3 1991 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...
Dergi 1225441-1002 SÜRELİ C.12 S.1-3 1991 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page