Siyasi İlimler Mecmuası için kapak resmi
Başlık:
Siyasi İlimler Mecmuası
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
Ankara : Ar Basımevi, 1948-1949.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Dergi 1225576-1001 SÜRELİ C.18 S.205-216 1948-1949 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...

On Order