Revue international D’Histoire politique için kapak resmi
Başlık:
Revue international D’Histoire politique
Dil:
French
Dil Kodu:
fre
Yayın Bilgileri:
Paris : Librarie du Recueil Sirey, 1951-1952.
Genel Not:
bkz; Revue D’Histoire politique et constitutionnelli 1937-1939

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Dergi 1226450-1001 SÜRELİ C.1-2 1951-1952 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...
Dergi 1226450-2001 SÜRELİ C.3 1953 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...

On Order