The Korean Journal of International Law için kapak resmi
Başlık:
The Korean Journal of International Law
Dil:
Chinese
Dil Kodu:
chi
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : The Korean Association of International Law, 1960.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Dergi 1227417-1001 SÜRELİ C.5 S.1-2 1960 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...
Dergi 1227417-2001 SÜRELİ C.3 S.1-2 1958 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...

On Order