International Review of Criminal Policy için kapak resmi
Başlık:
International Review of Criminal Policy
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yayın Bilgileri:
New York : United Nations, 1952.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Dergi 1227618-1001 SÜRELİ S.1-2 1952 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...

On Order