TBMM Gizli Celse Zabıtları  : 2 Mart 1339 (1923) - 25 Teşrinievvel 1934 için kapak resmi
Başlık:
TBMM Gizli Celse Zabıtları : 2 Mart 1339 (1923) - 25 Teşrinievvel 1934
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1923-1934.
Genel Not:
İçtima : 4

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Dergi 1227946-1001 SÜRELİ C.4 devre : 1 1923-1934 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...

On Order