Rekabet Dergisi  = Competition Journal için kapak resmi
Başlık:
Rekabet Dergisi = Competition Journal
ISSN:
1302552X
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
Ankara : Rekabet Kurumu, 2011.
Genel Not:
Sayı : 3 (Temmuz), 4 (Ekim)Üç ayda bir yayımlanan hakemli dergi.EBSCO, Tübitak Ulakbim ve Asos ndex veri tabanlarında dizinlenmektedir.
Son Zamanlarda Geldi:
1 V. 15 S. 2 2014 NISAN;

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Dergi 1227966-1001 SÜRELİ C.12 S.3-4 2011 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Süreli yayınlar Bölümü
Arıyor...

On Order