Kefilin halefiyete dayalı rücu hakkı için kapak resmi
Başlık:
Kefilin halefiyete dayalı rücu hakkı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 145 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Kefalet sözleşmesi en sık karşılaşılan kişisel teminat sözleşmelerindendir. Kefalet sözleşmesinde kefil, alacaklının asıl borcun ifa edilmemesinden kaynaklanan zararından sorumlu olmayı üstlenir. Kefil alacaklıya ödeme yapması halinde, malvarlığında meydana gelen kaybı asıl borçludan talep edecektir. Kefilin rücu hakkı işte bu amaca hizmet eder. Kefil asıl borçlu ile arasındaki iç ilişkiden kaynaklanan bir rücu hakkına sahiptir. Bunun haricinde kefil yasal halefiyete dayalı bir rücu hakkına da sahiptir. Bunun haricinde kefil yasal halefiyete dayalı bir rücu hakkına da sahiptir. Türk Borçlar Kanunu m.596/I' göre kefil alacaklıyı tatmin ettiği ölçüde onun haklırana halef olacaktır. TBK m. 596 kapsamındaki halefiyet ayrıcalığı kefile asıl borçluya karşı bir rücu hakkı verir. Bir başka ifadeyle TBK m. 596 kapsamında kefilin rücu hakkı halefiyetin bir sonucudur. Bu çalışmada kefilin rücu hakkı halefiyet bağlamında incelenmiş, kefilin alacaklının haklarına halef olmasının sonuçları ortaya konulmuştur.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012279 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082762 Tt 1552 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order