Skip to:Bottom
|
Content
Milletlerarası özel hukukta offshore şirketler için kapak resmi
Başlık:
Milletlerarası özel hukukta offshore şirketler
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
HFK0082908
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 199 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Çalışmamızın konusunu, doktrinde ve uygulamada farklı şekillerde anılan offshore şirketlerin milletlerarası özel hukuktaki yerinin inclenmesi oluşturmaktadır. Çalışmamızda, offshore şirketlerin dünya ticaretindeki yerinin yanı sıra, Türk milletlerarası özel hukuku açısından yeri de incelenmiştir. İlk bölümde 'offshore şirket' tabiririn esasen ne anlama geldiği, bu şirketlerin kuruldukları bölgelerin özellikleri ve bu tür offshore merkezlerin ortaya çıkmasının altında yatan sebeplere değilnilmiştir. İkinci bölümde ise, seçilen offshore merkezlerin uluslararası hukuk bakımından konumu açıklanmış, ardından ise, bu merkezler arasından yatırımcıların tarafından en çok tercih edilenleri seçilerek, bu merkezlerin şirketler hukuku düzenlemelerine yer verilmiştir. Son bölümde ise offfshore şirketlerin milletlerarası özel hukuk bakımından statüsü tespit edilmiş; bu amaca uygun olarak karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemeler ve içtihatlardan da faydalanılmıştır.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012174 (2. kopya).
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082908 Tt 1556 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page