İşyerinde internet ve e-posta kullanımının izlenmesi ve gözetlenmesi için kapak resmi
Başlık:
İşyerinde internet ve e-posta kullanımının izlenmesi ve gözetlenmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 133 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Bu çalışmada, günümüzde birçok işyerinde başvurulan izelme ve gözetleme uygulamalarının hukuki boyutları ele alınmıştır. Konuya ilişkin özel bir düzenleme olmaması nedeniyle, genel düzenlemeler ışığında sonuca gidilmesi gereklidir. Bu doğrultuda, işçinin internet ve e-posta kullanımına ilişkin veriler özel hayat alanında yer aldığından, izleme ve gözetleme uygulamaları için bir hukuka uygunluk sebebinin varlığı aranır. Kanunda sayılan hukuka uygunluk sebeplerinden birinin bulunmaması halinde yapılan uygulama hukuka aykırı sayılır ve iş sözleşmesinin feshinde işçi açısından haklı neden oluşturabilir. Hukuka uygun şekilde yapılan izleme ve gözetleme ise, işveren iş sözleşmesinin feshi için geçerli veya haklı neden sunabilir.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012172 (2. kopya).
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082909 Tt 1557 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order