Türk Ceza Kanunu'nda insan ticareti suçu için kapak resmi
Başlık:
Türk Ceza Kanunu'nda insan ticareti suçu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 156 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
İnsan ticareti; insanlık tarihinin en önemli sorunlarından birisi olarak günümüze kadar varlığını çeşitli biçimlerde sürdürmüştür. Bulundukları ülkelerde zorlu yaşam koşulları altındaki insanlar, başka yaşam alanları aramaya yönelmiş, küreselleşen dünyada suçların da bölgesel düzlemden çıkıp küreselleşmesi, suç faillerinin bu durumdan yararlanarak mağdurları çeşitli şekillerde istismar etmelerine sebebiyet vermiştir. Bu çalışmada Türk Ceza Kanunu'nun 80. maddesinde düzenlenen isnan ticareti suçunun tarihsel önemi göz önüne alınarak, kavramın tarihi gelişimine yer verilmiş, kanunda yer alan düzenleme kanunun esas aldığı suç teorisi çerçevesinde incelenmiş ve suçun sınır aşan niteliği dolayısıyla özellikle ülkemizin taraf olduğu uluslararası belgelerde suça ilişkin hükümler incelenmiştir. Çalışmada suçun tanımlanması ve kapsamı sorunu, gösterdiği özellikler bağlamında uluslararası örgütlerce yapılan tanımlara da yer verilerek açıklanmış, kanunun esas aldığı Palermo Protokolü hükümleri uyarınca karşılaştırılması yapılmıştır.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012275 (2. Kopya).
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082916 Tt 1564 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order