İdari kolluk faaliyetinin özel hukuk kişilerince görülmesi için kapak resmi
Başlık:
İdari kolluk faaliyetinin özel hukuk kişilerince görülmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
x, 170 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Çalışma kapsamında, bünyesinde kamu gücünü ihtiva eden ve kamu hukuku esasına göre yerine getirilmesi gerektiği kabul edilen idari kolluk faaliyetinin özel hukuk kişilerince görülmesine ilişkin usul ve esaslar ele alınmıştır. Kolluk faaliyetinin özel hukuk kişilerine devri sayılabilecek hukuki düzenlemelerin hukuken mümkün olup olmadığı, hangi hallerde ve şartlara göre mümkün sayılabileceği, muhtemel teorik temelleri ve özel hukuk kişilerinin sahip olduğu yetkilerin niteliği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla özel hukuk kişilerinin yetkilendirilmesine ilişkin hukuki düzenlemeler önce ayrı ayrı ele alınmış daha sonra ise bunlara ilişkin genel bir değerlendirme yapma yoluna gidilmiştir.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012347 (2. kopya).
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082918 Tt 1566 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order