Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler antlaşması (CISG) kapsamında sözleşmenin esaslı ihlali için kapak resmi
Başlık:
Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler antlaşması (CISG) kapsamında sözleşmenin esaslı ihlali
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 277 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Bu çalışmada, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın (CISG) 25. maddesi kapsamında "sözleşmenin esaslı ihlali" kavramı incelenmiştir. Borçlar Hukuku'muz bakımından yeni bir kurum olduğu ifade edilebilecek olan bu kavram, Antlaşma'nın ifa engelleri sisteminde merkezî bir öneme sahiptir. Zira esaslı ihlal, her şeyden önemlisi, sonuçları nazara alındığında ağırlığı en büyük olan hukukî çarelerden sözleşmeden dönme ve ikame mal teslimini talep edebilmenin ön koşuludur. Bu bakımdan çalışmanın temel amacı; esaslı ihlal kavramını Antlaşma'daki konumu, kıstasları ve örnekleriyle hukuk çevremize tanıtmaktır. Bu çerçevede öncelikle, Antlaşma'nın ifa engelleri sisteminin temel prensipleri ve bu sistem içerisinde esaslı ihlalin konumu araştırılmıştır. Akabinde bir sözleşme ihlalinin esaslı kabul edilebilmesi için CISG m. 25 hükmünün aradığı genel kıstaslar detaylı şekilde analiz edilmiş ve bunun da ardından, sözleşme ihlalinin görünüm şekilleri özelinde esaslı ihlal değerlendirmesinin ne yönde gelişeceği incelenmiştir. Bu amaçla çalışmanın genelinde, gerek ulusal literatür gerekse de milletlerarası doktrin ve yargı kararları göz önünde tutulmuştur. Görülmüştür ki esaslı ihlal kavramı, sözleşme ihlaline bağlanan sonuçları bu ihlalin ağırlığına göre tespit edebilmemize olanak sağlayan esnek bir yaklaşım olarak, bundan sonraki hukukî tartışmalara ve gelişmelere de yön verecek bir kurum olmaya adaydır.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012339 (2. Kopya).
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082922 Tt 1570 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order