Kira sözleşmesinin kiracının sözleşmeye aykırı davranışları sebebiyle feshedilmesi için kapak resmi
Başlık:
Kira sözleşmesinin kiracının sözleşmeye aykırı davranışları sebebiyle feshedilmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 229 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Kira sözleşmesi kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmelerin başında gelmektedir. Uygulamada kullanılma sıklığı itibariyle en çok uyuşmazlığa konu olan sözleşme tiplerinden biridir. Sözleşmenin feshi kurumu da bu anlamda önem arz etmektedir. Özellikle konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıya kanun tarafından sağlanan özel koruma mekanizması, sözleşmenin kiraya veren tarafından sonlandırılmasını çoğu zaman oldukça zorlaştırmaktadır. Ancak kiracının sözleşmeye aykırı davranışları kanunda tüm kira sözleşmeleri açısından genel fesih sebeplerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda çalışmamızda öncelikle kiracının asli borcu olan kira bedelini ödeme borcuna aykırı davranışı sebebiyle kira sözleşmesinin feshi incelenmiştir. Daha sonra kira bedeli ödeme borcu dışında kalan sözleşmeye aykırılık halleri ele alınmıştır. Son olarak da kiracının sözleşmeye aykırı davranışlarının hangi ölçüde sözleşmesinin olağanüstü feshine olanak sağladığı üzerinde durulmuştur.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012207 (2. kopya).

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082923 Tt 1571 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order