Skip to:Bottom
|
Content
Milletlerarası usul hukukunda teminat için kapak resmi
Başlık:
Milletlerarası usul hukukunda teminat
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
HFK0081797
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi,c2012
Fiziksel Tanımlama:
xiv, 406 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet mevcut.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2012.
Özet:
Hak arama hürriyeti en temel insan hakkı olup, yabancılar da bu hakka sahiptirler. Ancak bu hakka getirilen en önemli sınırlama olan yabancıların teminat gösterme yükümlülüğü (cautio judicatum solvi), MÖHUK'un 48. maddesinde düzenlenmiştir. Türk hukukunda başta teminatın miktarı olmak üzere uygulamadan kaynaklanan bazı problemler, yabancıların mahkemeye ulaşma hakkını engellemektedir. Özellikle AHİM kararları kapsamında yaptığımız incelemede davacının mahkemeye ulaşma hakkının özüne zarar verecek miktarda belirlenen teminatın AHİS'in 6. maddesine aykırılık oluşturduğu açıkça görülmektedir. Bunun yanında çalışmamızda, AB Hukukunda yer alan ayrımcılık yasağı bağlamında yabancıların teminat gösterme yükümlülüğü hakkında verilen ATAD ve özellikle İngiliz Mahkemelerinin kararları incelenmiştir. Türk hukukunda yabancıların teminat gösterme yükümlülüğünün adil yargılanma hakkı dikkate alınarak uygulanması ve gerekli değişikliklerin yapılması çalışmamızın amacını oluşturmaktadır.
Konu Başlığı:
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0081797 Tt 1508 2012 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page