Birlikte kefalet için kapak resmi
Başlık:
Birlikte kefalet
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
HFK0082924
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 228 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Bu tezin konusunu şahsi teminatlardan kefalet sözleşmesi için kanunda öngörülmüş türlerden biri olan birlikte kefalet oluşturmaktadır. Bu konu kapsamında öncelikle birlikte kefalet kavramı incelenmiş, geçek birlikte kefalet, gerçek olmayan birlikte kefalet ayrımı ve bunlara ilişkin şartlar irdelenmiştir. Tezin ikinci kısmında alacaklı ile kefiller arasındaki ilişkiler özellikle adi birlikte kefalet ve müteselsil birlikte kefalet ayrımı dikkate alınarak incelenmiştir. Tezin üçüncü kısmında kefillerin kendi aralarındaki ilişkiler, rücu hakkının tabi olduğu kurallar ve teminatların bu rücu hakkına etkisi ile ortaya konmuş, tezin son kısmında ise birlikte kefilin sorumluluktan sonradan kurtulmasına yönelik özel hüküm niteliği taşıyan TBK. m. 587 / f. 3 hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Bu incelemeler yapılırken gerek İsviçre Federal Mahkemesi gerekse de Yargıtay kararlarından yararlanılmıştır.
Local Note:
SBEK012137 (2. kopya).

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082924 Tt 1572 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order