Türk ve Fransız Medeni Usul HukukU'nda Yargılamanın Yenilenmesi için kapak resmi
Başlık:
Türk ve Fransız Medeni Usul HukukU'nda Yargılamanın Yenilenmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi,c2013.
Fiziksel Tanımlama:
xxı, 547 y. 30 cm.
Genel Not:
İngilizce not mevcut.
Özet:
Bir dava sonucunda elde edilen kesin hüküm, o dava bakımından adli gerçeği ifade edecektir. Bununla birlikte sonradan öğrenilen bazı nedenler, dava sonucunda verilen hükmün gerçeğe uygunluğunu sarsabilecekitr. Bu gibi durumlarda bu kesin hükmün bertaraf edilmesi, hem medeni usulün gerçeğe ulaşma amacının hem de bir Anayasal ilke olan hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Türk ve Fransız Medeni Usul Hukuku'nda kesin hükmün bertaraf edilmesini sağlayan temel yol yargılamanın yenilenmesi olup, bu tezde bu kurumun incelenmesi amaçlanmaktadır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082581 Tt 1514 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order