''6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Donatanın Gemi Adamlarının Kusurlarından Doğan Sorumluluğu ve Sorumluluğun Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılması Hakkında Londra Konvansiyonu Uyarınca Sınırlandırması'' için kapak resmi
Başlık:
''6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Donatanın Gemi Adamlarının Kusurlarından Doğan Sorumluluğu ve Sorumluluğun Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılması Hakkında Londra Konvansiyonu Uyarınca Sınırlandırması''
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi,c2013
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 211 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet mevcut.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi,c2013.
Özet:
Söz konusu çalışmada, donatan ve gemi işletme müteahhidi kavramları ve donatanın gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu kapsamında genel olarak borç ve sorumluluk kavramları ile donatanın -den sorumluluğ incelenmiştir. Ardından, donatanın gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğun sınırlandırılabilir olması hususu değerlendirilmiş olup, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu'nun kabul etmiş olduğu ilgili sistemler incelenmiştir. 1976 tarihli Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılması Hakkında Londra Konvansiyonu maddeleri Türk Hukuku bakımından değerlendirilmiş ve incelenmiş olup, 17 Ekim 2010 itibarıyla taraf olunan 1996 Protokolü (1976 Londra Konvansiyonu'nun maddelerini güncellemiş olan) bakımından durum değerlendirmesi yapılmıştır. Son olarak da, 1976 Londra Konvansiyonu ve 1996 Protokolü'ne neden ihtiyaç duyulduğu ve bu konvansiyonun hangi ihtiyaçlara cevap verdiği incelenmiş olup, Konvansiyon hükümlerinin Türkiye bakımından uygulanabilirliği tartışılmıştır. Bu bağlamda, Türk Hukuku uygulamasında ulaşılacak kolaylık ve uluslararası sözleşmelrele olan uyum süreci sonucu gelinen nokta konu edilmiştir.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0081751 Tt 1505 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order