İflasın ertelenmesinin şartları için kapak resmi
Başlık:
İflasın ertelenmesinin şartları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
x, 160 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Bu çalışmanın amacı, 2004 sayılı icra ve iflas kanunu ile 6102 sayılı Türk ticaret kanunu hükümleri gereğince iflasın ertelenmesinin şartlarını tespit etmektedir. İncelememizde 2004 sayılı icra ve iflas kanunun 179/a maddesinde yapılan değişiklikler ile 6102 sayılı Türk ticaret kanunu hükümleri ile iflasın ertelenmesine ilişkin yapılan düzenlemeler de değerlendirilerek, uygulamada nasıl bir yol izlendiği açıklamaya çalışılacaktır. Tez bu amaçla üç bölüme ayrılmış, ilk bölümde iflasın ertelenmesinin tanımı, hukuki niteliği ve amacı incelenmiştir. İkinci bölümde iflasın ertelenmesinin şartları şekli ve maddi şartlar olarak ikiye ayrılmış ve ayrıntılı olarak tüm şartlara bu iki ana başlık altında yer verilmiştir. Tezin son bölümünde 6103 sayılı kanunun 41. maddesinin 2/i bendi ile İİK. 179/a maddesinde yapılan değişiklikler neticesinde erteleme talebi ile birlikte alınacak zorunlu tedbirlere madde metninde yer verilmiş olması nedeniyle kısaca incelememizde değinilmesi gereği duyulmuştur.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012221 (2. Kopya).
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082717 Tt 1546 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order