Pazarlamacılık sözleşmesi için kapak resmi
Başlık:
Pazarlamacılık sözleşmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 200 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
"Pazarlamacılık Sözleşmesi" başlıklı tezimizde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile hukuk sistemimize yeni bir tip sözleşme olarak dahil edilen pazarlamacılık sözleşmesinin tanıtılması ve pazarlamacılık sözleşmesine ilişkin hükümlerin irdelenmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda tezin ilk bölümünde pazarlamacılık sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği ve benzer sözleşmelerden ayrılan yönleri ele alınmıştır. İkinci bölümde pazarlamacılık sözleşmesinin kurulması bahsi bağlamında sözleşmenin tarafları, içeriği ve şekli detaylı olarak incelenmiştir. Tezimizin üçüncü bölümü ise pazarlamacılık sözleşmesinin hükümlerine hasredilmiş, pazarlamcının ve işverenin sözleşme ile sahip olduğu haklar ve yükümlendiği borçlar kanunun sistematiği takip edilerek ayrı ayrı ortaya konmuş, TBK'nın pazarlamaclıık sözleşmesine ayrılmış hükümleri daşında yer alan düzenlemeler dolayısıyla söz konusu olan hak ve borçlara da ayrıca işaret edilmiştir.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012251 (2. Kopya.) 50614 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082710 Tt 1539 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order