Amerikan Yüksek Mahkemesi kararları ışığında devletin din grupları ile ilşkisi ve Türkiye uygulamaları için kapak resmi
Başlık:
Amerikan Yüksek Mahkemesi kararları ışığında devletin din grupları ile ilşkisi ve Türkiye uygulamaları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yazar:
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
viii, 186 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Din-Devlet ilşkileri, günümüzde halen güncelliğini koruyan bir konu olup, tez kapsamında Türk laikliği ile din-devlet ilişkilerini ABD haklar Bildirgesinin birinci değişikliğinde düzenlenen kurumsallaşmama ilkesi çerçevesinde ele alan Amerikan sekülarizmi karşılaştırılmıştır. Çalışmada öncelikle kurumsallaşmama ilkesi, laiklik ve sekülarizm kavramları açıklanmıştır. İkinci bölümde ABD anayasası ve Haklar Bildirgesi'nin kabul süreçleri ve kurucuların Haklar Bildirgesi'nin Birinci Değişikliğine dair görüşleri; üçüncü bölümde Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin yargı düzenindeki yeri ve kurumsallaşmamam ilkesine dair içtihadı ve içtihadın dönüşümü incelenmiştir. Türkiye uygulamalarını konu olan dördüncü bölümde Türkiye'de din eğitimi, Diyanet İşleri Bakanlığı ve laiklik ilkesine aykırı tüzük, program ve eylemleri nedeniyle kapatılan siyasi partiler ele alınmış; Amerikan sekülarizmi ve Türk laikliği mevzuat, içtihat ve ugulamalar bağlamında karşılaştırılmıştır.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012143 (2. Kopya).

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082716 Tt 1544 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order