Milletlerarası örgütlerin özel hukuk uyuşmazlıklarında yargı ve icra muafiyeti için kapak resmi
Başlık:
Milletlerarası örgütlerin özel hukuk uyuşmazlıklarında yargı ve icra muafiyeti
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
viii, 86 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Devletlerin tek başlarına çözüm getiremeyecekleri, ancak birlik halinde hareket ettiklerinde sonuç alabilecekleri konularda ortak iradeleriyle oluşturdukları milletlerarası örgütler, günümüz hukukunda büyük öneme sahip milletlerarası hukuk kişilikleridirler. Milletlerarası örgütler, amaçlarına ulaşmak ve faaliyetlerini bağımsız bir şekilde icra edebilmek için, devletlerin nezdinde yargısal denetimden ve sahip oldukları malvarlıkları üzerinde cebri icra kuvvetinden muafiyete ihtiyaç duymaktadırlar. Milletlerarası örgütlerin yargı ve icra muafiyetinin kapsamı, devletlerin sahip olduğu yargı ve icra muafiyetinden farklılık arz etmektedir. çalışmamızda milletlerarası örgütlerin yargı ve icra muafiyetlerinin varlığı ve kapsamını tespit etmek için, çeşitli milletlerarası örgütlerin ilgili düzenlemelerinden yola çıkılmak suretiyle tüme varım yöntemi uygulanmıştır.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012274 (2.Kopya). 50647 (2. kopya)
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082713 Tt 1542 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order