Medeni Hukuku'ta tasarruf işlemi kavramı için kapak resmi
Başlık:
Medeni Hukuku'ta tasarruf işlemi kavramı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xix, 377y. : tablo ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Tasarruf işlemi, malvarlığında yer alan bir hakkı doğrudan etkileyerek hakkı devreden, sınırlayan,sona erdiren ve hakkın içeriğini değiştiren hukuki işlemdir. Kişinin malvarlığında yer alan mutlak ve nisbî hak ya da hukukî işlem tasarruf işlemine konu olabilir. Konusu hak olan tasarruf işlemine dar anlamda, konusu hukukî ilişki olan tasarruf işlemine geniş alnamda tasarruf işlemi denir. Çalışmamızda hakkı etkileyen dar anlamda tasarruf işleminin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda dar anlamda tasarruf işleminin ayırıcı özellikleri, benzer kavramlarla karşılaştırılması, sebebe bağlılık ve soyutluk tartışmaları, tasarruf işleminde koşula bağlanmanın mümkün olup olmadığı, sözleşmeden dönmenin tasarruf işleminde koşula bağlanmanın mümkün olup olmadığı, sözleşmeden dönmenin tasarruf işlemine etkisi incelenmiştir. Tasarruf işlemi kavramının ayırıcı özelliklerinin tespitinden sonra malvarlığı mutlak haklar alanında ve malvarlığı nisbî haklar alanındaki tasarruf işlemleri tetkik edilmiş ve son olarak tasarruf yetkisi kavramına yer verilmiştir.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012321 (2.Kopya). 50652 (2. kopya)
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082712 Tt 1541 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order