Limited şirketin kamu borçlarından müdürlerin ve ortakların sorumluluğu için kapak resmi
Başlık:
Limited şirketin kamu borçlarından müdürlerin ve ortakların sorumluluğu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2010.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 288 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2010.
Özet:
"Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların sorumluluğu" adlı çalışmamızın içeriğinde ele alınan temel konu, limited şirketin kamu borçları ve bu borçların şirketten tahsil edilememesi durumunda kamu alacaklısının müdür ve ortaklara hangi şartların varlığı halinde başvurabileceği ve sorumluluğun niteliğinin ticaret hukuku ile kamu ve vergi hukuku kurumları açısından değerlendirilmesidir. Çalışmamızın konusunu ticaret hukuku ile kamu ve vergi hukukunun önemli bir kesişme noktası oluşturduğu için incelemelerimizde her iki alana da eşit ağırlık verilmiştir. Çalışma konumuzun özelliğinden dolayı doktrinden geniş ölçüde yararlanılmakla beraber yargı uygulaması da göz ardı edilmemiş ve uygulamaya ışık tutması açısından yargı kararlarına çalışmamızda mümkün olduğunca yer verilmiştir.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012159 (2.Kopya). 50579 (2. kopya)
Konu Başlığı:
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082709 Tt 1538 2010 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order