Silahlı kuvvet kullanılması ve TSK'nın yurtdışında görevlendirilmesinin hukuki esasları (barış operasyonları) için kapak resmi
Başlık:
Silahlı kuvvet kullanılması ve TSK'nın yurtdışında görevlendirilmesinin hukuki esasları (barış operasyonları)
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 127 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Bu tez çalışmasında, kuvvet kullanımının teorik çerçevesi kapsamında, Anayasal düzenlemeler, gerekli uluslararası hukuk mevzuatı, kuvvet kullanma kararları ve yabancı ülke örnekleri ile TBMM'nin, Anayasa'nın 92'nci maddesi kapsamında verdiği izin kararları ele alınmıştır. Tarihsel bir süreç içinde Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilen Barışı Destekleme Harekâtlarını doğuran koşulları, söz konusu bu harekâtların amaç ve görevleri, hukuksal temelleri ile ilke ve esasları, siyasi ve askeri boyutları incelenmiştir. Uluslararası mevzuatın ortaya konulmasından sonra konu ulusal mevzuat bakımından incelenmiştir. BM, uluslararası siyasal sistemde yer alan devletlerin tamamına yakınını, gönüllülük esasına göre üye olarak bünyesinde barındırmaktadır. Amacı, uluslararası barış ve güvenliği korumak olan BM, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında, öncelikle sorunun giderilmesi için barışçı çözüm yollarına başvurmaktadır. Türkiye, Kosava'dan Afganistan'a, Lübnan'dan Doğu Timor'a, Bosna-Hersek'ten Gürcistan'a kadar dünyanın birçok yerindeki, farklı düzey ve biçimdeki barışı destekleme harekatına katılmış ve katılmayı sürdürmektedir.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012345 (2. kopya).
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082600 Tt 1537 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order