Türk iş hukukunda asıl işveren-alt işverenilişkisinin kurulması ve hükümleri için kapak resmi
Başlık:
Türk iş hukukunda asıl işveren-alt işverenilişkisinin kurulması ve hükümleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 103 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi Türk iş hukuku'nda önemli bir yere sahiptir. Teknolojik gelişmeler, ekonomik değişimler ve uzmanlaşma sebepleriyle işverenler, işlerinin bir bölümünü alt işverenlere yaptırmaktadırlar. önceki İş Kanunu'ndaki boşluklar ve doktrindeki eleştriler göz alınarak 4857 sayılı İş Kanunu'nda alt işverenlik kurumu yeniden düzenlenmiştir. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi yürürlükteki kanun ile sınırlayıcı ve detaylı bir biçimde düzenleyen kanun koyucunun bu alanda halen yeni düzenlemeler yaptığı görülmektedir. bu çalışmanın amacı, Türk İş Hukuku'da asıl işveren-alt işveren ilişkisini incelemek ve alt işveren uygulamasının yarattığı sorunları ortaya koymaktadır.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012165 (2. Kopya).
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082925 Tt 1573 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order