Skip to:Bottom
|
Content
Hollandalı ressamlar Pieter Aertsen ve Joachim Beucklaer'in mutfak, pazar, köy ve festival konulu resimlerini Türk resmi ve natürmort oluşumuna etkileri için kapak resmi
Başlık:
Hollandalı ressamlar Pieter Aertsen ve Joachim Beucklaer'in mutfak, pazar, köy ve festival konulu resimlerini Türk resmi ve natürmort oluşumuna etkileri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
EFKDRTF112
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xx, 386 y. : resim ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (doktora tezi) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
16. Yüzyılda, Hollanda’lı iki ressam olan Pieter Aertsen ve Joachim Beuckelaer’ın, kendi oluşturdukları yeni ikonografik düzen doğrultusunda yapmış oldukları resimlerin, dinsel sanattan din dışı türlere doğru geçişteki etkilerini inceleyen bu tez üç bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümü sanatçıların yaşadıkları dönemi ve coğrafyayı, içinde bulundukları ortamın sosyal, siyasal, ekonomik ve dinsel dinamiklerini irdelemektedir. İkinci bölüm, sanatçıların yapıtlarının oluşumuna etki eden arka planı ele almaktadır. Bu arka plan kendi içinde felsefi arka plan ve görsel arka plan olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmıştır. Felsefi arka plan, yapıtların oluşumuna etki eden felsefi argümanlar konusundaki kaynakları ve çeşitli farklı görüşleri incelemektedir. Görsel arka plan ise kendilerinden önceki sanatsal gelenekten ve kendi yaşadıkları çağdaki sanatsal eğilimlerden ne şekilde yararlandıkları ve bunun onların resimlerine nasıl etki ettiğini ele almaktadır.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012184 (2. kopya).
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez EFKDRTF112 Dr Tf 112 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Tezler
Arıyor...
Tez SBEK012184 012184 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...
Tez 50879 50879 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page