Skip to:Bottom
|
Content
Rembrandt Van Rijn'in kimi yapıtlarında Max Weber'in ''protestan ahlakı'' anlayışının izleri için kapak resmi
Başlık:
Rembrandt Van Rijn'in kimi yapıtlarında Max Weber'in ''protestan ahlakı'' anlayışının izleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
EFKYLTF136
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 198 y. : resim ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Bu tez çalışmasında, Rembrandt van Rijn’ın yaşamı ve yapıtları, Max Weber’in “Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu” argümanı ışığında incelenmiştir. Günümüze ulaşmış yazılı bir belge olmadığı gerçeğine rağmen Rembrandt, XVII. yüzyıl Hollandası’nın Altın Çağı’nı yaratan Protestan anlayış içerisindeki mezheplerden biri olan Mennonitizmden büyük ölçüde etkilenmiştir. En üretken ve en hünerli İncil ressamlarından biri olarak sayılan sanatçının, günümüze değin yapılan araştırmalarda Mennonitizme duyduğu yakınlığı kabul eden ve vurgulayan çalışma sayısı son derece azdır. Oysa ki sanatçının dinsel yöneliminin en önemli tezahürleri onun yapıtlarında ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda tez çalışması kapsamında Rembrandt’ın Mennonit inancının yoğun olarak duyumsandığı düşünülen yedi yapıtı ele alınmıştır. Çalışmanın odağı, bu yapıtların “Protestan Ahlâkı” argümanı ile ne denli örtüştüğünü ortaya koymak ve tartışmaya açmaktır.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012407 (2. Kopya). 50954 (2. kopya)
Konu Başlığı:
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez EFKYLTF136 YLTF136 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Tezler
Arıyor...
Tez 50954 50954 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...
Tez SBEK012407 012407 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page