İşverenin cezai sorumluluğu için kapak resmi
Başlık:
İşverenin cezai sorumluluğu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2012.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 128 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2012.
Özet:
Tezimizin ilk bölümünde iş sağlığı ve güvenliği kavramlarının açıklanması yapıldıktan sonra, işverenin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler ile yine işverenin hukuki, idari ve cezai sorumluluklarına değinilmiştir. Bu bölümde, özellikle 4857 sayılı İş Kanunu'nda yer alan işverenin yükümlülükleri ve işverenin sorumluluğuna yol açan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'dan kaynaklanan suçlar inceleme altına alınmıştır. İkinci bölümde ise, genel olarakişverenin iş hukuku mevzuatından kaynaklanan sorumlulukları ve yükümlülükleri inceleme altına alınmıştır. Özellikle, çalışma hayatının düzenlenmesi için ortaya konmuş olan 4857 sayılı İş Kanunu'nda hüküm altına alınmış olan idari para cezaları açıklanmıştır. Son olarak ise 5326 sayılı kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezalarının uygulanması ve zamanaşımı konuları inceleme altına alınmıştır.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012588 (3.Kopya). 51018 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082929 Tt 1577 2012 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order