Ekonomik kamu yararı kavramının türk idari hukukundaki anlam ve işlevi için kapak resmi
Başlık:
Ekonomik kamu yararı kavramının türk idari hukukundaki anlam ve işlevi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 215 y. ; 30 cm.
502:
Tez (doktora tezi) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Bu çalışmada ekonomik kamu yararı kavramı, kavramsal, biçimsel ve normatif içeriği ile bütünsel bir çerçevede analiz edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle ekonomik kamu yararı kavramı kavramsal olarak ele alınmış ve kamu yararının hukuk-ekonomi ilişkisi içerisindeki yeri irdelenmiştir. Bu yapılırken kamu yararının gerekçelendirilmesi sorununa değinilerek kamu yararının varlığı ve gerekliliği sorununa dikkat çekilmiştir. Ekonomik kamu yararı kavramı üzerine yapılan bu analizlerden sonra, ekonomik kamu yararı kavramının işlevi , sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki etkisi ve genel olarak idare hukuku ve idare hukukunun pozitif içeriği bakımından ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu nedenle ekonomik kamu yararının idare hukukundaki ve idare hukukunun içeriğindeki yeri ve metodolojik olarak belirlenmeye çalışılmıştır.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012564 (3.Kopya). 51016 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082928 Tt 1576 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order