Anayasa yargısının sınırları sorunu : (düzeltilmiş tez) için kapak resmi
Başlık:
Anayasa yargısının sınırları sorunu : (düzeltilmiş tez)
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xiv, 431 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Anayasal demokrasinin kurumsallaşmasında önemli işlevleri olan anayasa yargısı, anayasacılık düşüncesinin bir ürünüdür. Ancak demokratik bir sistemde anayasa yargısının, kendi sınırları içerisinde kalması, sistemin sağlıklı işlemesi açısından çok önemlidir. Bu sınırların aşılması yargısal aktivizim olgusunun ortaya çıkmasına neden olur. Yargısal aktivim ise hakimler hükümeti ve siyasetin yargısallaşmasını ortaya çıkarabilir. Bunlar ise devlet iktidarının sınırlandırılması konusunda önemli işlevler yerine getiren anayasa yargısının varlığının sorgulanmasına neden olabilir. Anayasa yargısının sınırlarının belirlenmesinde büyük ölçüde rol oynayan yorum yetkisi, onun kullanılış biçimi ve yorum çeşitleri de çok iyi değerlendirilmelidir. Çünkü bu unsurlar anayasa yargısının sınırlarının aşılmasına neden olabileceği gibi, bunu engelleyebilir de. Anayasallık denetimi yapan hakimler yorumlarında mümkün oldukça yasama organının asli yetkilerini gözetmelidir. Anayasa hakimleri özellikle temel siyasi tercihler ve değer yargılarını ilgilendiren konularda belirleyici ve yaratıcı kararlar vermekten kaçınmalıdır. Onlar bütün devleti ilgilendiren salt siyasi konularla karşılaştıklarında yargısal işlevlerinin hatırlamalı ve kendi kendilerini sınırlandırmalıdır.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012546 (2.Kopya). 51038 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082930 Tt 1578 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order