Birlikte rehin için kapak resmi
Başlık:
Birlikte rehin
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 102 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Taşınmaz rehni en önemli teminat çeşitlerinden biridir. Bazı durumlarda teminat altına alınmak istenen alacak öyle büyük miktara ulaşmaktadır ki sadece tek bir taşınmazın rehni bu alacağı teminat altına almaya yetmemektedir. İşte bu gibi durumlarda, aynı alacağı teminat altına alabilmek için birden fazla taşınmaz üzerinde rehin kurulabilmekte ve bu rehin türü taşınmazların birlikte rehni olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda ilk önce birlikte rehin kavramının tarihi ve konusu, daha sonra birlikte rehnin kuruluşu ve bu rehnin farklı görünüş biçimleri, son olarak ise birlikte rehnin paraya çevrilmesi ve terkini incelenmiştir.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012497 (2. Kopya)
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082931 Tt 1579 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order