Skip to:Bottom
|
Content
Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid dönemlerinde saray mobilyasının üslup açısından incelenmesi için kapak resmi
Başlık:
Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid dönemlerinde saray mobilyasının üslup açısından incelenmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
51065
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2012.
Fiziksel Tanımlama:
xvi, 277 y. : resim ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2012.
Özet:
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Dönemi ile birlikte başlayan süreçte bir zevk ve estetik değişimi yaşanmış, bu değişim günlük kullanım eşyaları ve üsluplarda da belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışma Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği 1839’dan, II. Abdülhamid’in tahttan indirildiği 1909’ a kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu zaman aralığında hüküm süren üç sultanın -Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid- her birinde siyasi, kültürel ve toplumsal açıdan farklı dinamikler etkili olmuştur. İnşa edilen Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız sarayları ve bu sarayların koleksiyonları, 1839-1909 arasındaki değişimi görsel olarak belgelemişlerdir. Bu nedenle üç padişah ve dönemi kendi tarihsel konteksti içinde değerlendirilmiş, dönemsel olarak beliren bazı simgeler de mobilyalar üzerinden yorumlanmıştır. 19. yüzyıl Osmanlı siyasi kültüründe teşrifat ve sembolizm her zaman için önemli bir rol oynamış, mobilyalar birer gündelik eşya da olsa, her birinin aslında iktidar ve gücü temsil eden yönleri olduğu da bu çalışma çerçevesinde tespit edilmiştir.

With the Tanzimat period it is possible to talk about a discernible change in the taste and aesthetic values of the Ottoman Empire. This change is clearly reflected in the stylistic differences of the daily items and especially in the changing style of the furniture. This study covers the period from the declaration of the Tanzimat in 1839 up to dethronement of Abdülhamid II in 1909. During the above mentioned period three sultans; respectively Abdülmecid, Abdülaziz and Abdülhamid II have reigned and each reign is marked with different political, social and cultural dynamics. This thesis attempts to evaluate the furniture collections of Dolmabahçe, Beylerbeyi and Yıldız palaces as visual documents of the change between the years 1839-1909. The reign of these three sultans will be analyzed in terms of their specific historical contexts, and some of these symbols that emerged in this period will be analyzed with referred to the furniture of the period. In the 19 century Ottoman political culture, ceremonies and symbolism played a very important role, and this thesis argues that even though being items of daily utilization, place furniture were also used as tools of power and authority representation.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012491 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 51065 51065 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...
Tez SBEK012491 012491 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page