Skip to:Bottom
|
Content
Uluslararası yatırım uyuşmazlıklarının halli merkezi (ICSID) tahkiminde kişi bakımından yetki -Jurisdictio ratione personae için kapak resmi
Başlık:
Uluslararası yatırım uyuşmazlıklarının halli merkezi (ICSID) tahkiminde kişi bakımından yetki -Jurisdictio ratione personae
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
HFK0082935
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xiv, 250 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Son yıllarda, Dünya’da ve ülkemizde, büyük sermaye sahipleri, sermayelerini çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerin enerji, inşaat, sanayi gibi alanlarında değerlendirmekte; sermayedarlar, ev sahibi ülkede tesisler kurmakta, istihdam alanı yaratmakta ya da varolan yerel şirketlere ortak olmaktadırlar. Sermayedarları bir ülkede yatırım yapmaya cezbeden en önemli etken, güven ortamıdır. Güven ortamıyla kastedilen, sadece, ev sahibi ülkedeki güvenli ortam değildir; yabancı yatırımcıya verilen güvenceler veya bir ihtilaf halinde yatırımcının tahkim merkezine başvurabilmesi, buradan alınan kararların icra kabiliyetini ifade eden hukuki güvenlik de güven ortamı kapsamına dahildir. Devletler, gerek iki taraflı anlaşmalarda, yabancı yatırımcılar ile aralarında, yatırımdan doğan ihtilafların halli için özel bir merkez olan ICSID’e (International Center fort he Settlement of Investment Dispute) yollama yaparlar. Ancak bu yollama, ihtilafın ICSID Konvansiyonuna göre yetkili olması lazımdır. Konvansiyona göre ICSID’in yetkisinin üç dayanağı vardır ; kişi bakımından yetki (jurisdiction ratione personae), konu bakımından yetki (jurisdiction ratione materiae) ve rıza (consent). Biz çalışmamızda, kişi bakımından yetki şartını, ağırlıklı olarak ICSID kararları ışığında ve öğretideki görüşleri dikkate alarak inceledik.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082935 Tt 1583 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page