Skip to:Bottom
|
Content
Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid dönemlerinde saray mobilyasının üslup açısından incelenmesi için kapak resmi
Başlık:
Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid dönemlerinde saray mobilyasının üslup açısından incelenmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
EFKDRTF113
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2012.
Fiziksel Tanımlama:
xvi, 277 y. : resim ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2012.
Özet:
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Dönemi ile birlikte başlayan süreçte bir zevk ve estetik değişimi yaşanmış, bu değişim günlük kullanım eşyaları ve üsluplarda da belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışma Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği 1839’dan, II. Abdülhamid’in tahttan indirildiği 1909’ a kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu zaman aralığında hüküm süren üç sultanın -Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid- her birinde siyasi, kültürel ve toplumsal açıdan farklı dinamikler etkili olmuştur. İnşa edilen Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız sarayları ve bu sarayların koleksiyonları, 1839-1909 arasındaki değişimi görsel olarak belgelemişlerdir. Bu nedenle üç padişah ve dönemi kendi tarihsel konteksti içinde değerlendirilmiş, dönemsel olarak beliren bazı simgeler de mobilyalar üzerinden yorumlanmıştır. 19. yüzyıl Osmanlı siyasi kültüründe teşrifat ve sembolizm her zaman için önemli bir rol oynamış, mobilyalar birer gündelik eşya da olsa, her birinin aslında iktidar ve gücü temsil eden yönleri olduğu da bu çalışma çerçevesinde tespit edilmiştir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez EFKDRTF113 Dr TF 113 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Tezler
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page