Tapu kütüğüne güven ilkesi için kapak resmi
Başlık:
Tapu kütüğüne güven ilkesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
XIII, 237 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Türk Medeni Kanunu'nun 1023 maddesinde tapu kütüğüne güven ilkesi düzenlenmiştir. İlke uyarınca, tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. Görülüyor ki kanun koyucu bu ilke ile tapu kütüğünün yarattığı güçlü hak karinesine dayanarak bir ayni hak kazandığına inan iyi niyetli üçüncü kişilerin bu güvenini korumayı amaçlanmıştır. Söz konusu ilkenin sağladığı korumadan yararlanabilmek için bazı şartların bulunması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada güven ilkesi ve etkileri açıklandıktan sonra uygulama alanı bulabilmesi için aranan şartlar ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Ardından bu ilkenin uygulama alanı bulduğu, uygulama alanı bulmadığı ve uygulama alanı bulup bulmadığı tartışmalı olan haller incelenmiştir. İyi Niyet .Güven İlkesi .Tapu Kütüğü .İktisap.Yolsuz Tescil.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012486 (2. kopya) SBEK012486 (2. kopya)
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/20103.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082937 Tt 1585 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order