Erken modernlikte ceza sorumluluğunun kamusallaşması ve rasyonelleşmesi için kapak resmi
Başlık:
Erken modernlikte ceza sorumluluğunun kamusallaşması ve rasyonelleşmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 308 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Erken Modernlik, Ortaçağın hukuk zihniyeti ve uygulamalarının birden fazla veçhesindeki kopuşu temsil eder. Söz konusu kopuş ilk olarak suç ve ceza kavramlarının rasyonelleşmesi sürecine işaret ederken; ikinci olarak ceza adaleti usulünün kamusallaşmasındaki önemli bir dönüşüme tanıklık eder. Tezde, öncelikle kamusallaşma öncesi “suç” ve “ceza” kavramlarının karşılıkları sunulmaya çalışılmıştır. Bununla beraber Batı Avrupa hukuk tarihi bakımından önem taşıyan “barış hareketleri” olgusuna değinilmiştir. Son bölümde ise Erken Modernlik ceza hukuku uygulamasında merkezi bir önemi haiz bulunan emperyal kod, Constitutio Criminalis Carolina’nın analizine yer verilmiştir.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012517 (2.Kopya).
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082939 Tt 1587 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order