Platon'da hukukun ontolojik temellendirilmesi için kapak resmi
Başlık:
Platon'da hukukun ontolojik temellendirilmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
HFK0082940
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
x, 190 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Platon'da hukukun ontolojik temellendirilmesi başlıklı bu tez, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ilk olarak Antik Yunan'ın özgürlüğü felsefi ve tarihi perspektifle ele alınmıştır. İkinci kısımda ise, Platon'a kadarki filozofların düşünceleri, dönemlerinin karekteristik özellikleri ön plana çıkacak şekilde ortaya konduktan sonra, Platon'un hayatına ve eserlerine dair açıklamalar yapılmıştır. İkinci bölümde, Platon'unontolojisinin temel unsurları olan idea ve ruh düşüncelerine aralarındaki ilişki gözetilerek yer verilmiştir. İdea düşüncesi aktarılırken Platon'un dönemin sofistik argümanlarına karşı çıkışı vurgulanmıştır. Akabinde ruhun hareketin ilkesi oluşu ve iyi ideası, hiyerarşik varlık kurgusu ve bu şekilde kurgulanan varlık karşısında insanın pozisyonu aktarılmıştır. Üçüncü bölümde, Platon'un ontoloji konuusndaki görüşleri ile hukukun varlığına ve ne'liğine dair argümanları arasındaki ilişki açıklanmıştır. Bu doğrultuda, yine felsefi ve atarihi bağlamında, söz ile hakikat arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012485 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082940 Tt 1588 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order