Vergi yargılamasında ilk inceleme için kapak resmi
Başlık:
Vergi yargılamasında ilk inceleme
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xvii, 246 y. ; 30 cm. + 1 CD.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Vergi yargılaması hukukunda ilk inceleme, davanın ön şartları bakımından incelenmesidir. Yapılan incelemede ilk inceleme konularının eksikliği tespit edilirse, eksikliğin türüne göre bir karar verilecektir. Bu kararların türleri de kanunda belirlenmiştir. İlk inceleme üzerine verilecek karar bakımından hâkime bir kakdir yetkisi tanınmamaktadır. İlk inceleme ile yargılamadaki muhtemel gecikmelere ya da idilekçe üzerinde yapılacak bir inceleme ile tespit edilerecek eksikliklere karşı pozisyon alma imkânı doğmaktadır. Bu faaliyet hem tarafların hem de mahkemenin yararınadır. Bu aşama yargılamanın daha ciddî ve düzenli olabilmesi bakımından önemli ve gereklidir. Hukukumuzda ilk inceleme benzeri kurumlar var olmuştur. Özellikle İdarî Yargı Reformu öncesi vergi yargısı ve idarî yargıda da buna benzer kurumların varlığı söz konusudur. Bunun yargılamaya fayda getirdiğini söylemek isabetli olacaktır. Ancak bu kurumun, değişen kanunlar ve oluşan içtihatlar neticesinde tekrar ele alınması gereken birtakım yönleri de yok değildir.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012529 (2. kopya)
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082942 Tt 1590 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order