Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracanın ödeme dışındaki yan borçlarına aykırılığı ve sonuçları için kapak resmi
Başlık:
Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracanın ödeme dışındaki yan borçlarına aykırılığı ve sonuçları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xviii, 324 y. ; 30 cm
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Bu çalışma, konut veya çatılı işyeri kiralarında, kiracının ödeme dışındaki yan borçları ve bunlara aykırılığın sonuçlarını kapsamaktadır. İncelememizde ilk olarak, TBK m. 339/I uyarınca, konut, çatılı işyeri, birlikte kullanıma bırakılan eşya ve niteliği gereği geçici kullanıma özgülenen altı ay ve daha kısa süreli taşınmaz kirası kavramları açıklamaya çalışılmıştır. Bu belirleme ile konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin özel hükümlerin uygulama alanının sınırlarının çizilmesi amaçlanmıştır. İkinci olarak, kiracının ödeme dışındaki yan borçları ele alınmıştır. Ödeme dışındaki yan borçlar, TBK m. 316/I’de yer alan kiracının özen ve kiralananı sözleşmeye uygun kullanma borcu ile bağlantılı olup olmaması açısından ikiye ayrılarak incelenmiştir. Bu ayrım üzerinden, kiraya verenin TBK m. 316/II-III’e dayanarak kira sözleşmesini feshedilebileceği durumlar belirlenmiştir. Çalışmada, yazım sürecinde yürürlüğe giren TBK’nin konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümlerinin kaynağını oluşturan GKHK ve İsvBK’nin ilgili hükümleri, doktrin ve yargı kararları göz önünde tutulmuştur.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012664 (2.Kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082954 Tt 1602 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order