İş sözleşmesi yapma yükümlülüğü için kapak resmi
Başlık:
İş sözleşmesi yapma yükümlülüğü
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xviii, 282 y. ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi,2013.
Özet:
Bu tezde, Türk iş hukukunda iş sözleşmesi yapma yükümlülükleri İncelenmektedir. Yasal düzenlemelerimizde, işverenlere yönelik bazı iş sözleşmesi yapma yükümlülüklerine yer verilmektedir. Bu yükümlülükler, ilk kez iş sözleşmesi yapma yükümlülüğü ve yeniden iş sözleşmesi yapma yükümlülüğü olarak ikiye ayrılmaktadır. İlk kez iş sözleşmesi yapma yükümlülüğü ile işyerinde daha önce çalışmış olmayan kişilerin işe alınmasını sağlamaya yönelik olarak düzenlenen yükümlülükler ifade edilmektedir. Bu yükümlülükler, çoğu durumda sosyal nedenlere dayanmakta ve (diğer kişilerle kıyaslandığında) iş bulmakta güçlük çekebilecek (engelli, eski hükümlü ve terör mağduru) kişilere istihdam alanı yaratılmaya çalışılmaktadır. Yeniden iş sözleşmesi yapma yükümlülüğü ise, belirli nedenlerle iş sözleşmesi sona eren kişilerin eski işyerlerinde yeniden işe alınmasını anlatmaktadır. Yeniden iş sözleşmesi yapma yükümlülüklerinin öngörülmesiyle, belirli bazı nedenlerle işinden ayrılmak zorunda kalan kişilerin eski işyerlerinde yeniden işe alınması yoluyla işsiz kalmaları engellenmek istenmektedir. Çalışmamızda da, bu şekilde bir ayrım takip edilerek iş sözleşmesi yapma yükümlülükleri ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca, işverenlerin eşit işlem yapma borcunun iş sözleşmesi yapma yükümlülüğü ile ilişkisi de tez konusunun elverdiği ölçüde incelenmeye çalışılmıştır.
Son Zamanlarda Geldi:
51469 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082952 Tt 1286 2013 İktisat Fakültesi Kütüphanesi Kitap
Arıyor...

On Order