Fiyatlandırma ve geri ödeme bakımından Avrupa Birliği ve Türkiye'de ilaç sektörünün regülasyonu : ilaçlara erişimin idare hukuku bakımından değerlendirilmesi için kapak resmi
Başlık:
Fiyatlandırma ve geri ödeme bakımından Avrupa Birliği ve Türkiye'de ilaç sektörünün regülasyonu : ilaçlara erişimin idare hukuku bakımından değerlendirilmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 101 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
İlaç sektörünün düzenlenmesi ve devletin bu alandaki müdahalelerinin farklı görünümleri bulunmaktadır. İlacın piyasaya çıkabilmesi için yürütülmesi gereken ruhsatlandırma faaliyeti, ilacın insan sağlığına etkilerine odaklanır ve bu aşamada bilimsel bir değerlendirme yapılır. İnsan sağlığına etikerinin denetimi yanında ilacın uygun koşullarda halka ulaştırılması da devletin temel yükümlülükleri arasındadır. Fiyatlandırma ve geri ödemeye ilişkin düzenlemeler idare hukuku, kamu sağlığı, sosyal güvenlik hukuku ve rekabet hukukuna ilişkin kurallardan oluşur. Anılan kuralların uygulanması farklı kurumlar tarafından yürütüldüğü için bu kurumlar arasındaki ilişki de çok önemlidir. Bu tezde Avrupa Birliği ve Türkiye'deki ilaç sektörünün regülasyonu fiyatlandırma ve geri ödeme faaliyetleri ve ilgili hukuk alanları kapsamında incelenecektir.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012615 (2.Kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082956 Tt 1604 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order