Şeyhülislam Molla Arab'ın fetva mecmuası (v.1b-33b) çerçevesinde XV. asır Osmanlı hukuku üzerine gözlemler (tahlil metin) için kapak resmi
Başlık:
Şeyhülislam Molla Arab'ın fetva mecmuası (v.1b-33b) çerçevesinde XV. asır Osmanlı hukuku üzerine gözlemler (tahlil metin)
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng ota
Yazar:
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 143 y. ; 30 cm.
Genel Not:
Osmanlıca metin içerir.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Şeyhülislamlar başta olmak üzere İslam âlimleri tarafından verilen fetvaların bir araya getirilmesiyle oluşan fetva mecmualarının Osmanlı ve İslam hukuk tarihi açısından büyük ehemmiyeti vardır. Ayrıca bu mecmualar, bir devletin sosyal, siyasi ve ekonomik yönüne ışık tutmaları bakımından tarihi öneme de sahiptirler. Osmanlı tarihi boyunca İbn-i Kemal ve Ebussuud Efendi'nin verdikleri fetvalar başta olmak üzere bazı fetva mecmuaları ön plana çıkmış, bunlardan Fetâvâyı Ali Efendi, Behcetü'l Fetâvâ gibi bazı eserlerler, Osmanlı kadılarının başucu kitabı olmuştur. Bunlar arasında bir de unutulup giden yahut pek bilinmeyen bazı fetva mecmuaları daha vardır ki bu çalışma,böyle az bilinen bir eseri ve sahibini tanıtıp incelemeyi amaçlamaktadır. Bu fetva mecmuası, Osmanlı şeyhülislamlarının yedincisi olup Molla Arab diye bilinen Mevlana Alaeddin el-Arabi'nin fetvalarının toplanmasıyla oluşmuş bir eserdir. Tezin birinci bölümünde, Molla Arab'ın hayatı ve eserleri incelenmiştir. İkinci bölümde fetva mecmuası; nüshaları ve muhtevası gibi noktalardan gözden geçirilip hukuki bakımdan ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise mecmuanın 1b-33b varakları arasının transkripsiyon ve tercümesi verilmişitr.
Son Zamanlarda Geldi:
51476 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082957 Tt 1605 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order