Türk hukukunda vergilendirme yetkisi için kapak resmi
Başlık:
Türk hukukunda vergilendirme yetkisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xiv, 315 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücünü vergilendirme yetkisi oluşturmaktadır. Bu yetki devletin varlık koşulu olmakla birlikte, bu yetkinin hukuki niteliği, her devrin egemenlik anlayışına uygun olarak açıklanmıştır. Vergilendirme yetkisi, bir kamu hukuku kavramı olup devlete yalnız haklar değil aynı zamanda uymak zorunda olduğu belli ödevler de yüklemektedir. Bu ödevler, vergilendirme yetkisinin sınırını oluşturmaktadır. Bu yetkinin kullanma biçimi ve sınırları ise, çoğu kez Anayasalarda düzenlenmektedir. Anayasalarda vergilendirme yetkisi kural olarak yasama organına bırakılmakla birlikte, vergilendirme yetkisinin niteliği, kapsamı v e özellikleri Anayasal kurallarla belirlenmektedir. Ekonomik ve diğer önemli gelişmelere uyum sağlanması bakımından da vergilendirme açısından yürütmü organına birtakım yetkilerin verildiği görülmektedir. Vergilendirme yetkisinin asli sahibi devlettir fakat devlet bu yetkisini diğer kamu tüzel kişilerine kısmen de olsa devredebilmektedir.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012637 (2.Kopya)
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082958 Tt 1606 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order