Türk bankacılığının Basel II kriterlerine uyum sürecinin KOBİ'ler üzerindeki etkileri için kapak resmi
Başlık:
Türk bankacılığının Basel II kriterlerine uyum sürecinin KOBİ'ler üzerindeki etkileri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yazar:
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xvii, 257 y. : şekil, tablo ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Bu tez, Basel kriterlerinin özellikle KOBİ sınıfı firmaların finans kaynaklarına erişimi üzerindeki etkilerini araştırmayı ve Türk KOBİ firmaları için alternatif bir fon kaynağı olarak KOBİ Seküritizasyon tekniğinin tanıtılmasını amaçlamıştır. Tez dört bölümden oluşmaktadır. “Finansal Küreselleşme ve Basel” başlığı altında incelenen birinci bölümde Uluslar arası Takas Bankası faaliyetleri, finansal küreselleşme ve Basel kriterleri incelenmiştir. “Türk Bankacılık Kesimi ve Basel Kriterleri” başlığını taşıyan ikinci bölümde Türkiye’de Basel düzenlemeleri ve uyum çalışmaları ele alınmış ve Türk banka ve Türk bankacılık sektörü Basel düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ise Türk KOBİ firmaları finans kaynakları açısından incelenmiş ve Basel düzenlemelerinin bu sektör üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Tezin son bölümünde KOBİ’lerin finans kaynaklarına erişiminin geliştirilmesi açısından alternatif bir fon kaynağı olarak başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere 20. Yüzyılın sonlarından itibaren kullanılmaya başlanılan ancak Türkiye’de henüz uygulaması olmayan KOBİ seküritizasyon tekniği tanıtılmıştır.
Son Zamanlarda Geldi:
51761 (2. kopya)
Konu Başlığı:

Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0083607 Tt 1287 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order