Tazminat hukuku için kapak resmi
Başlık:
Tazminat hukuku
ISBNp:
975865490X
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
HFK0083686
Edisyon:
3. bs.
Yayın Bilgileri:
İstanbul : Legal Yayıncılık, 2010.
Fiziksel Tanımlama:
XLIV, 1569 s. ; 24 cm.
İçerik:
Birinci kitap : Maddi tazminat hukuku –- haksız fiiller – trafik kazaları –- iş kazaları –- destekten yoksun kalma tazminatı –- rücu tazminatı tam yargı davaları –- askeri yüksek idare mahkemesi uygulamaları -- usül hükümleri ve hesaplamalar ceza hukuku yönünden maddi tazminat. İkinci kitap : insana verilen zararlardan doğan manevi tazminat hukuku, basın -- şikayet yoluyla kişilik hakkına yapılan saldırılar yargı kararlarının yerine getirilmemesi -- fikir ve sanat eserleri haklarına yapılan saldırılar -- manevi tazminatlar ve hesap tabloları öğreti -- federal mahkeme -- yargıtay -- danıştay -- askeri yüksek idare mahkemesi -- uyuşmazlık mahkemesi -- avrupa insan hakları mahkemesi kararları

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0083686 MB 2806 2010 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order