İngiliz ve Türk ceza hukuklarında hukuka aykırı deliller için kapak resmi
Başlık:
İngiliz ve Türk ceza hukuklarında hukuka aykırı deliller
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xviii, 561 y. ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
“İngiliz ve Türk Ceza Muhakemesi Hukuklarında Hukuka Aykırı Deliller” başlıklı tez, ceza muhakemesinde önemli yer tutan konulardan birisi olan hukuka aykırı delil kavramını, her iki ülke hukuku açısından ayrı ayrı ele alarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda hukuka aykırı delil kavramının, anlamı, amacı, ceza muhakemesi prensipleri açısından taşıdığı önem ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları açısından ele alınarak incelendiği ilk bölümün ardından konu, İngiliz ve Türk Ceza Muhakemesi Hukukları açısından iki ayrı bölümde incelenmektedir.

The thesis which is named “Improperly Obtained Evidence under English and Turkish Criminal Procedure Laws” aims to research improperly obtained evidence notion, which takes an important place in criminal procedure, by researching the laws of these two countries. Improperly obtained evidence notion is researched in two different chapters for English and Turkish Criminal Procedure Laws after the first chapter which researches the notion with regards to its meaning, purpose, importance for criminal procedure principles and under rulings of European Court of Human Rights.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012705 (2.Kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0083608 Tt 1607 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order