Ürün sorumluluğu sigortasında teminatın kapsamı için kapak resmi
Başlık:
Ürün sorumluluğu sigortasında teminatın kapsamı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 122 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Bu çalışmada ürün sorumluluğu sigortasında teminatın kapsamı incelenmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde ürün, üretici, ayıp ve üreticinin sorumluluğu çerçevesinde ürün sorumluluğu ile niteliği, dayanakları ve konusu açısından ürün sorumluluğu siğortası kavramları incelenmektedir. İkinci bölümde ürün sorumluluğu siğortasından, istinalar ve sınırlandırmalar ile teminatın riziko bakımından kapsamı belirlemeye çalışılmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise, teminatın zarar bakımından kapsamı ile zararın tazmini ve sonuçlarına yer verilmektedir.

This dissertation provides an analysis of the scope of the cover provided by products liability insurances. In the first part of the study the conceptual definitions of “product”, “producer”, “malfunction” and the nature, basis and the subject of the products liability within the scope of liability of producer are examined. The second part of the study displays the exclusions and limits of the risks that are covered by the products liability insurances. The third and the last part adresses the types of damages and losses covered by the products liability insurance and indemnification of the loss with its results.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012726 (2. Kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0083609 Tt 1535 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order